काय तुझ्या अंतरी?

काय तुझ्या अंतरी? खोल जसा गाभारा,
घे मनाचा वेध, त्याचाच खेळ सारा ..

चुकलेली वाट, फसलेले खेळ
शब्दाची चौकट, मारलेली वेळ
हरवलेलं स्वत्व, धुसरलेला ध्यास
घट्ट मिटले डोळे, कोंडलेले श्वास
दे कल्पनांना छेद, संपेल वाद सारा..

कुठवर साथ? सुटले हात
ओठापुरत हासू, डोळ्यात भरे रात
वाट मागे सुटली, दूर कुठे वळली
नव्याने नजर पुन्हा, क्षितिजाला खिळली
होईल पहाट , उजळेल आसमंत सारा

घे मनाचा वेध, त्याचाच खेळ सारा ..

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe