निळी निळी रात सये

चांदण्यात फिरायला कोणाला आवडत नाही ? अशीच एक कविता ..
त्या दोघांवरची .. अर्थात काल्पनिकच ! 🙂

निळी निळी रात सये
निळी निळी रात
चांदणं माझ्यासवे ..
तारका नभात
निळी निळी रात सये
निळी निळी रात

जरा असे करू
तुझ्या भांगात चांदण्या भरू,
उधळ थोड्या हवेत ..
थोड्याच घरी नेऊ
उजळू दे रूप तुझे
या चंद्रप्रकाशात ..
निळी निळी रात सये
निळी निळी रात

आज गर्द चांदण्याची
होऊ दे बरसात ..
नितळ निळी स्वप्ने
हाती तुझा हात ..
त्या वाटांवर हवी ..
फक्त तुझी साथ
निळी निळी रात सये
निळी निळी रात

चल भरू ही वेळ
कापर्या श्चासात
मुके शब्द, व्यक्त मौन
विरू दे वा-यात
निळी निळी रात सये
निळी निळी रात

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe

  • vaa kya bat hai?
    khup motha brk ghetalas aata nehami lihit jaa…

    …Sneha