फुलं

फुलं
वाळवंटात फार टिकत नाहीत..

आणि उगवत ही नाहीत..
बर .. तु म्हणतेस तर तेही खरंच असेल ..
पण माझं आणि दैवाच जमणं थोडं अवघडच आहे..
वाळवंटात्ल्या वा-याला जसा कोरडॆपणा असतो ..
आणि दगडाला असते कणखर धार ..
तसंच काहीस माझ्या मनाच होतय यार ..

कुठे तरी सोड्लेली वाट मनाला अजून खुणावत रहाते ..
आणि नियती … आई सारखी ओढत ओढत .. पुढे पुढे नेते ..

माहित आहे आमचं चांगभल होणार ..
पण तरी या मनाला कोण समजावणार ?

सये ..
तु म्हणतेस म्हणून परत कविता लिहिन ही ..
पण तिला आर्तपणाची जाणिव आणि शब्दामधे ओलावा नाही ..
म्हणून दूर करायच नाही ..

पण .
छे गं .. कविता आता .. सुटलीच..
कविच जगण खरच सोप्प असत ..
चार ओळी लिहिल्या की मरायची परवानगी असते त्याला ..
पण मी ना धड कवी .. ना ..कुणी
असो..लिहीन तरीही ..

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe

 • Anonymous

  मान्य आहे फूल वाळवंतात उगवत नाहीत
  पण एक काटेरी रोपट जगत रे वाळवंटात
  त्यालाही येत केव्हातरी फूल
  आणि हो दैवाच आणी कुणाच वैर अस नसतच रे
  सारा तुझ्या मनाचा खेळ
  वाळ्वंटात असतो कोरडेपना
  पण तिच तर त्याची ओळख आहे
  त्या दगडाची धार येउ दे तुझ्या शब्दाला
  पण मनाला वाळु सारख नेहमीच मोकळ कर

  तुलाही कळलच आहे
  जे होणार ते चांगलच
  चांगल्या साठीच
  मनाला कय समजावतोयेस वेड्या?
  ह्याच तुज्या शहण्पणाच्या खुना

  कोणी सांगत म्हणुन नकू लिहुस
  आतुन येयिल बघ सारच अपोआप
  मग पटेल तुला तुझी ओळख
  तु कवी.. की…

  स्नेहा

 • आम्ही काय बोलावं राव? स्नेहा आणि तू मोठ्ठी माणसं! 🙂

  बाकी आम्ही वाळवंटातले दगड आणि वाळु!
  पण पहिल्यांदा अशी कविताही आवडली मला (हल्ली समजायला लागल्यात कविता)

 • कोण म्हणत आपण धड ना कवि ना कोणी, मी तर म्हणेन त्यालाच कवितेचे ज्ञान दिसत नाहीये. आपली कविता एकदम खास आहे.

 • ब्लॉग प्रशासकाने ही टिप्पण्णी हटविली आहे.