भरकट …

जन्मकुळांची , इतकी नाती
प्रत्येकाची, एकच माती
रक्त लालच !! .. जरी माहीत असले..
तरी प्रत्येकाच्या मनात कसले ?
जातीचे अभिमान
[कितना बदल गया इन्सान … ]

पैसा अडका, पुरून उराशी
माज त्याचा, घेऊन फिरणे
जन्म उभा , हा फरफटणे
तरी निर्लज्जासम म्हणणे
हे जगच आहे चोर
[क्या करे ये दिल मांगे मोअर..]

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe