रेष

अस्तित्व तुझे विरलेले..
नसून सर्वत्र उरलेले..
नजरेत भरून तुझीच आस..
खुणावती .. खुळावती
तुझेच भास …

दिशांदिशातून तूच
ना तुझा एक देश..
पृथ्वीला बांधणारी
तू क्षितिजाची रेष …

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe