शेवटचा निरोप

शेवटचा निरोप घेऊ नकोस,
फक्त “परत भेटू” म्हण..
कारण सखे..
आपण परत भेटायचं ..

रोजंदारी शिकवत रहाते,
जगण्याचे नवे बहाणे..
अनेक शिड्या , अन अनेक घोडे,
वर नेऊ पहाणारे…
जीव तोडून आता एकदा
आभाळाला भिडायचं
कारण सखे..
आपण आता तिथेच भेटायचं..

मी धूळ .. तू ही धूळ
शेवट नशीबी असते माती ..
का उगाचच मोडावी
तुझी नि माझी अक्षय मैत्री…
कधीतरी सोडून सारे ..
पूर्ण नभ व्यापायचं..
आता, तिथेच भेटायचं..

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe