शुभ दीपावली

दीपावली
सण
प्रकाशाचा
आनंदाचा

रंगावली
दारी
दीपमाळा
उजळल्या

फराळासह
गप्पा
मित्रांच्या
आप्तांच्या

दंगलेली
मुलं
किल्ल्यात
फटाक्यात

तेजाळली
रात
अंधाराचा
नाश झाला

सर्वसुखाच्या
सवे
दीपावली
सण आला

वीरेन्द्र तिखे
नरक चतुर्दशी,
१०/११/२०१५