वेबसाईटची पूर्वतयारी कशी कराल ?

1. वेबसाईट ची निर्मिती कशासाठी? तुमच्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी, ऑनलाईन विक्री, प्रसिद्धीसाठी, वैय्यक्तिक प्रभाव वाढवण्यासाठी अथवा इतर काही उद्देशाने तुम्ही वेबसाईट … More

शुभ दीपावली

दीपावली
सण
प्रकाशाचा
आनंदाचा

रंगावली
दारी
दीपमाळा
उजळल्या

फराळासह
गप्पा
मित्रांच्या
आप्तांच्या

दंगलेली
मुलं
किल्ल्यात
फटाक्यात

तेजाळली
रात
अंधाराचा
नाश झाला

सर्वसुखाच्या
सवे
दीपावली
सण आला

वीरेन्द्र तिखे
नरक चतुर्दशी,
१०/११/२०१५

शोध

खूप दिवसानी
आज कविता शोधत होतो ..
कपाटात, डेस्कवर, फडताळात
पण काही केल्या मिळेचना..
मन हळू हळू सैरभैर
आतून कल्लोळ माजला ..
कविता हरवली ..
कविता हरवली ..
शोधावेग वाढला
आवाज ही ..
त्यातून एक आवाज घुमला
मी कुठ्ली हरवते? तूच हरवला होतास
मला मागेच सोडून भलतीकडे भरकटलास
मीच आले लपून तुझा माग घेत
कुणी दुसरी नाहीना भेटली याचा शोध घेत ..

आता पुन्हा लिही , मन तुझ चांगलंय
हे वेड्यासारख भरकटण कधी कुणाला चुकलंय ?