image by theepan

नाद हरिहरन !!

गात असताना हरीजीन्च्या अंगातच संगीत भिनत असत. म्युझिक च्या तालावर ते नाचत असतात .. आवाज देत असतात .. प्रोत्साहित करत असतात .. मी तुमच्या समोर माझ बेस्ट देतोय .. तेव्हा तुम्ही मनापासून त्याचा आनंद घ्यावा असंच ते वाटत! .. आणि ते संगीत हळू हळू आपल्या ही अंगात भिनत जातं..