​HURDLES FOR A GOOD DESIGN

As designer I always have following questions. Here I am trying to find answers. 1. is responsive, mobile first web…

logo तयार करून घेत आहात ?

नवीन #logo करायचा असेल तर पुढील गोष्टी लक्षात घ्या म्हणजे नंतर तुम्हाला ग्राफिक लोगो डिझायनर शी बोलणे सोपे जाईल. logo…

Entrepreneur Quotes‬

My facebook friend and Entrepreneur Chandar Joshi, posted this quote. I liked thought in it, This quick visual is to…

Make it Write way !

As an artist, self learning designer, developer etc. etc., I am always engaged into thoughts of random subjects. Very few of…

कॅशिया

तळपत्या उन्हाचा ताज मिरवते रुक्ष तनुचा शृंगार तुझा अंतरीचे गुज सांगते गुंगून जातो, रंगून जातो वाहून जातो रूपात तुझिया तेजपुष्पांनी…

शुभ दीपावली

दीपावली सण प्रकाशाचा आनंदाचा रंगावली दारी दीपमाळा उजळल्या फराळासह गप्पा मित्रांच्या आप्तांच्या दंगलेली मुलं किल्ल्यात फटाक्यात तेजाळली रात अंधाराचा नाश…